Experior

Stavební a obchodní společnost - Zábřeh

REFERENCE

Stavební úpravy zásahové jednotky SDH Ruda nad Moravou

Rozsah prací:

  • rekonstrukce objektu včetně střechy budovy
  • zateplení obvodového pláště a vodorovných konstrukcí
  • výměna otvorových výplní
  • zateplení střech a stropů
  • elektroinstalace
  • rekonstrukce otopné soustavy
  • termín realizace: r. 2016/2017